W niedzielę 11 listopada 2018 roku gmina Kobierzyce godnie świętowała stulecie niepodległości Polski.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kobierzyckim kościele parafialnym, w oprawie ceremoniału wojskowego, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Sybiraków przez delegacje. Byli tu reprezentanci władz gminy z wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele, delegacja Rady gminy, Związku Sybiraków Koła Terenowego w Kobierzycach, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobierzyc, Pustkowa Wilczkowskiego, Pustkowa Żurawskiego oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 13. drużyny harcerskiej „Morowa trzynastka” hufca Kąty Wrocławskie działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, a ponadto delegacje ze szkół w Kobierzycach, Bielanach Wrocławskich, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Wysokiej i Tyńcu Małym.
Główna część tego wyjątkowego dnia odbyła się w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika. Wprowadzono do niej poczty sztandarowe, wspólnie odśpiewano hymn narodowy i wysłuchano tekstu odezwy Józefa Piłsudskiego do Narodu z dnia 6 sierpnia 1914 roku. Po przemówieniach nastąpiło wręczanie pamiątkowych medali „30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków we Wrocławiu”, które Związek Sybiraków w uznaniu zasług wniesionych w reaktywowanie i działalność związku przyznał Jadwidze Budzie, Mieczysławowi Burzyńskiemu, Annie Hryniewicz, Mariannie Klauzie, Czesławie Muraczewskiej, Dariuszowi Muraczewskimu, Ryszardowi Pacholikowi oraz Walerii Żurawskiej. Wręczano również okolicznościowe dyplomy 36 członkom zwyczajnym i podopiecznym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Po wysłuchaniu tekstu przemówienia Józefa Piłsudskiego na otwarcie sejmu ustawodawczego z dnia 10 lutego 1919 roku rozpoczęła się część artystyczna. Otworzył ją występ dziecięcego zespołu „Jagódki” z Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, po których zaprezentował się chór dziecięcy KOK z Wysokiej oraz 13 drużyna harcerska „Morowa Trzynastka”. Akcentem finałowym był koncert w wykonaniu poznańskich artystów pt. „Tango Fogg – zapomniana piosenka” dedykowany wybitnemu polskiemu śpiewakowi Mieczysławowi Foggowi.
Oprawę muzyczną uroczystości oraz ceremoniał wojskowy zapewnili kobierzyckim obchodom
niepodległościowym żołnierze 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Kobierzyce.

Izabella Starzec-Kosowska