Dzisiaj, 19 lutego 2020 świętujemy 37. urodziny naszego ośrodka kultury. To wspaniały wiek! Jesteśmy już na tyle dojrzali, by mieć za sobą różne nieporadności lat wcześniejszych i ważne doświadczenia, i na tyle młodzi, by eksponować energię do działania, pomysły i chęci. By tworzyć nowe projekty, animować ciekawe zdarzenia i być razem z Państwem!Dokładnie przed 37 laty, 19 lutego 1983 roku uroczyście przecięto wstęgę podczas otwarcia ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury. Miejsca, które miało się stać ważną kulturotwórczą placówką. Wpis w pierwszej kronice GOK tak mówi o tym zdarzeniu: „Moment, na który czekali wszyscy. Naczelnik gminy Kobierzyce Włodzimierz Patalas i dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Wrocławia i Miasta Wrocławia Stanisław Krotoski – otwierając tym samym nowy rozdział w życiu kulturalnym gminy”. Przy wpisie znajduje się zdjęcie uwieczniające ten moment i osoby, o których mowa. Z prawej zaś strony stoi pierwszy dyrektor ośrodka – Bogdan Genderka.
Wkrótce kronika zaczęła się wypełniać autografami artystów i gości. Pierwsi wpisali się Zdzisław Salamonowicz i Wesoła Ferajna, czyli warszawski kabaret podwórkowy, który wystąpili 6 maja 1983. A potem byli następni. Ale to już kolejna historia…