Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Dolny Śląsk – co się zmieni w związku z epidemią? Informacje od operatora programu – wrocławskiego klubu „Firlej”.

Jak wiecie w związku z epidemią i zawieszeniem działalności instytucji kultury byliśmy zmuszeni odwołać spotkania informacyjne dotyczące programu w Bierutowie, Bolkowie, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Zdążyliśmy je odbyć tylko we Wrocławiu i w Kobierzycach.
Nie oznacza to jednak, że zawieszamy całkowicie realizację programu. W związku z obecną sytuacją pracujemy nad zmianą kalendarza realizacji programu BMK. Niestety jest to trudne m. in. z tego powodu, że nie wiemy ile potrwa stan epidemii i kiedy wrócimy do normalnego trybu pracy. Zakładając, że zawieszenie działalności instytucji kultury potrwa do końca maja zamierzamy:
– przedłużyć nabór inicjatyw co najmniej do 15 czerwca;
– zmienić okres realizacji inicjatyw od września do końca października (tj. analogicznie jak w ub. roku);
– przenieść szkolenie dla uczestników programu w Srebrnej Górze na ostatni tydzień sierpnia (26-28 sierpnia);
– szkolenia otwarte zrealizować po wakacjach tj. we wrześniu, ew. w pierwszej połowie października (a więc podobnie jak w ub. roku);
– Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej zorganizować w pierwszych dniach listopada (pierwotnie planowaliśmy w drugiej połowie października).
Jeśli chodzi spotkania informacyjne, to nie wykluczone, że uda się je zorganizować w czerwcu. Jeśli to nie będzie możliwe zastanowimy się nad organizacją spotkań sieciujących po wakacjach, tj. już po naborze inicjatyw. Miałyby one wówczas nieco inną formułę.
Niezależnie od tego w trakcie naboru inicjatyw zorganizujemy webinarium i będziemy udostępniać różnorodne materiały, które pomogą w przygotowaniu zgłoszeń.
Jeśli macie inne pomysły czy propozycje, to dajcie nam znać!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – kliknij tutaj!