Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.  

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym Gminę Kobierzyce W przypadku naszej Gminy jest to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą Gminą. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/)  .
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.

Warto pamiętać, że:

 • Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).
 • Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.

Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.

 • Realizatorzy projektu zaproponują mieszkańcom już w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
 • W trakcie spotkania zostaną omówione zasady korzystania ze wsparcia na etapie przed-konkursowym oraz konkursowym

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

6 lutego (czwartek), początek spotkania: godz. 18:30, czas trwania: ok. 2 godzin
sala widowiskowa Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, Kobierzyce

Tematyka spotkania:

 • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu?;
 • Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?;
 • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców
  w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
 • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?;
 • Pytania i odpowiedzi.