Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych z siedzibą w Kobierzycach obchodziło swoje 20-lecie 14 października 2018 roku w sali widowiskowej Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
Uroczystości zostały oprawione muzycznie przez skrzypaczkę Małgorzatę Mówińską-Zyśk oraz Big Band i zespół wokalny Americana Politechniki Wrocławskiej kierowane przez Martę Kierską-Witczak i Wojciecha Nycza. Wystąpiły też grająca na perkusji Julia Kornatowska (5 lat) i Emil Konopka (17 lat). Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz gminy z wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele.