Już po raz trzeci Kobierzycki Ośrodek Kultury zaprosił młodzież ze szkół podstawowych gminy Kobierzyce do udziału w konkursie wiedzy „Gmina Kobierzyce – Moja Mała Ojczyzna”. Głównym celem konkursu było kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem, a także ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu, z ukazaniem wartości jakie w nich tkwią.

W konkursie, który odbył się 28 maja 2018 roku w sali widowiskowej KOK, wzięły udział drużyny z klas VII szkół podstawowych w Bielanach Wrocławskich, Kobierzycach, Pustkowie Wilczkowskim, Tyńcu Małym, Wysokiej oraz drużyny z klas II III gimnazjalnych ze szkół podstawowych w Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach.
Na konkurs złożyły się cztery zadania obejmujące tematycznie przeszłość i teraźniejszość gminy Kobierzyce. Zadanie pierwsze, dotyczące przeszłości, było testem. Wypełniając go uczestnicy mieli do wyboru trzy odpowiedzi, z których należało wybrać tylko jedną, tę prawidłową. Zadanie drugie miało charakter praktyczny i związane było z pracą ze źródłem w postaci mapy gminy Kobierzyce naszkicowanej ok. 1755 roku przez Friedricha Bernharda Wernhera. Na zadanie trzecie składały się pytania dotyczące informacji znajdujących się w „Strategii gminy Kobierzyce”. Tym razem każda z drużyn odpowiadała na dwa – wylosowane z dwudziestu dwóch – pytania. Ostatnie, czwarte zadanie, było pracą z aktualną mapą gminy Kobierzyce. Każda z drużyn wylosowała jeden z sześciu zestawów zawierających pogrupowane tematycznie różne zdjęcia obiektów z terenu gminy. Wśród nich były zabytkowe kościoły, jednostki oświatowe, pomniki, sarkofagi, okręgi przemysłowe, najstarsze osady, zabytkowe pałace i dwory. Fotografie trzeba było nanieść z prawidłową lokalizacją i nazwą obiektu na mapę.
Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą dotyczącą gminy Kobierzyce oraz umiejętnością pracy ze źródłami. Przy bardzo wyrównanym poziomie zwycięzcą okazała się drużyna kl. III gimnazjalnej z Bielan Wrocławskich.
Drugie miejsce zajęła drużyna z kl. II gimnazjalnej z Kobierzyc, a trzecie drużyna kl. II gimnazjalnej z Bielan Wrocławskich. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a drużyny zwycięskie – dodatkowo – puchary i nagrody książkowe.

Ewa Gacek