W galerii Kobierzyckiego Ośrodka Kultury wyeksponowano konkursowe prace wielkanocnych stroików, które przygotowane zostały przez dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlic profilaktyki środowiskowej w gminie Kobierzyce. Jury bacznie przyglądało się pracom konkursowym, a po naradzie podjęło decyzję o przyznaniu miejsc następującym świetlicom:
I MIEJSCE: świetlica w Kobierzycach
II MIEJSCE: świetlica w Tyńcu Małym oraz świetlica w Ślęzie
III MIEJSCE: świetlica w Wierzbicach
WYRÓŻNIENIE: świetlice w Pustkowie Żurawskim, Solnej, Królikowicach