W Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbył się 28 lutego 2018 r. gminny etap ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym wzięło udział 36 uczestników. Eliminacje polegały na rozwiązaniu 30-minutowego testu z wiedzy pożarniczo-ratowniczej oraz finału dla 5 najlepszych z każdej grupy wiekowej. Uczestników podzielono na kategorie 7-13 lat i 14-16 lat.
Najlepsi otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy uczestnictwa i upominki. Uroczystego zakończenia konkursu połączonego z wręczeniem nagród dokonał wójt gminy Kobierzyce (jednocześnie prezes Zarządu Gminnego OSP) Ryszard Pacholik w asyście prezesa OSP Kobierzyce Tadeusza Kwaśnego i komendanta gminnego OSP Ryszarda Kądzieli. Zgodnie z regulaminem do etapu powiatowego zakwalifikowano po dwoje najlepszych uczestników z poszczególnych grup.