We wtorkowe popołudnie, 18 grudnia 2018 roku w Kobierzyckim Ośrodku Kultury odbyło się samorządowe spotkanie opłatkowe. Wśród blasku choinek, dźwięku kolęd, w pełnej ciepła i ludzkiej życzliwości atmosferze, dzieliliśmy się opłatkiem i przeżywaliśmy magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Drużyna harcerska „Morowa 13” Hufca Kąty Wrocławskie działająca przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej kontynuując sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju 2018,  przekazała symboliczne światło, które łączy przedstawicielom władz gminy Kobierzyce,  dyrektorom placówek edukacyjnych, przedszkoli i żłobków, a także przedstawicielom organizacji i instytucji publicznych, księżom, przedstawicielom służb mundurowych – Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, 31. Dolnośląskiemu Batalionowi Radiotechnicznemu, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce wraz z proboszczem kobierzyckiej parafii ks. Andrzejem Jacakiem złożyli gościom najserdeczniejsze życzenia pomyślności w Nowym Roku.
Tego wyjątkowego wieczoru na scenie zaprezentowali się chórzyści Reprezentacyjnego Chóru Dziecięcego KOK – sekcja z Wysokiej, a także zespół wokalny No Name.

Anita Kruczykowska