Poddanie się ocenie profesjonalnemu jury to duże wyzwanie, z którym Insieme poradziło sobie śpiewająco! Ze zmagań chór powrócił z dyplomem Brązowego pasma w kategorii: chóry jednogłosowe uczniów szkół podstawowych klas 1-4. Podczas przesłuchań wzięły udział 22 zespoły, które oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, dr Aleksandra Wojtaszek, dr Małgorzata Podzielny.

Warto dodać, że chór Insieme jest pod opieką merytoryczną projektu Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska, jako jeden z dwóch z całego regionu dolnośląskiego.