Święto Niepodległości było w Kobierzycach obchodzone bardzo uroczyście. Rozpoczęło się o 15.00 mszą św., po której nastąpiło złożenie kwiatów przez wiele delegacji pod Pomnikiem Sybiraków i przemarsz do Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika. Tu rozpoczęła się część oficjalna z udziałem władz gminy, z wójtem Ryszardem Pacholikiem na czele.

W części artystycznej zaprezentowała się orkiestra dęta Kobierzyckiego Ośrodka Kultury kierowana przez Tomasza Bykowskiego, w której wykonaniu zabrzmiała wiązanka melodii patriotycznych. Ze specjalnym pokazem sceniczno-muzycznym wystąpili harcerze z 13. drużyny harcerskiej „Morowa trzynastka” hufca Kąty Wrocławskie działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej.

Najmłodszy wiekowo zespół KOK – Jagódki – wykonał jedną pieśń a dziecięcy chór Insieme – dwie. Na zakończenie wieczoru zaśpiewał chór Ars Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Jego dyrygentka, Anna Grabowska-Borys, starannie wybrała piękny patriotyczno-wojskowo-religijny program, by ten dzień brzmiał w naszych uszach, jak najradośniej. Znać było, że wiele tych pieśni budziło wzruszenie, zachęcało do nucenia, a podczas „Roty” publiczność wstała, by też włączyć się w wykonanie.

Kobierzycki Ośrodek Kultury zadbał, by wchodząca na salę widownia została „wyposażona” w stosowne biało-czerwone chorągiewki, wiatraczki i butony. Dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie i wspólne świętowanie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Izabella Starzec-Kosowska