Szanowni Państwo,

 

W związku z wdrożeniem od 18.05.2020 trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem Sars-CoV-2, umożliwiającym m.in. stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury, Kobierzycki Ośrodek Kultury informuje, że od 1.06.2020 r. zostaną wznowione zajęcia indywidualne nauki gry oraz śpiewu, które zostały zawieszone 12.03.2020 r. po wprowadzeniu stanu epidemii koronawirusa.

Do odrobienia zostały zajęcia niezrealizowane w okresie od 12 – 31.03. 2020 r. Będą one prowadzone w reżimie sanitarnym wg przedstawionych poniżej zasad. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy oraz opiekunowie uczestników niepełnoletnich otrzymają formularze zgody na dokonanie pomiaru temperatury przez pracownika KOK.

Zasady prowadzenia indywidualnych zajęć nauki gry w Kobierzyckim Ośrodku Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach, w obiekcie wielofunkcyjnym w Bielanach Wrocławskich, ul. Przystankowa 2 oraz w Tyńcu Małym, ul. Domasławska 10.

Dotyczy zajęć zawieszonych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w dniach 12 – 31.03.2020 r. z powodu epidemii koronawirusa:

 1. Niepełnoletni uczestnicy zajęć są odprowadzani na nie przez opiekunów, przy drzwiach wejściowych następuje dezynfekcja rąk (płyn do dezynfekcji znajduje się w specjalnym pojemniku przy portierni lub w holu) oraz mierzenie temperatury. Pomiaru dokonuje pracownik Kobierzyckiego Ośrodka Kultury
 2. W sytuacji, gdy temperatura ciała uczestnika będzie przekraczała 37,0 o C nie zostanie on dopuszczony do zajęć.
 3. Uczestnik oraz opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej) musi posiadać maseczkę higieniczną w przeciwnym wypadku nie zostanie wpuszczony do budynku.
 4. Opiekun odprowadza niepełnoletniego do portierni lub holu, gdzie opiekę nad nim przejmuje instruktor/pracownik Kobierzyckiego Ośrodka Kultury.
 5. Uczestnik udaje się do przeznaczonej do zajęć sali. Obowiązuje zakaz poruszania się po budynku z wyjątkiem korzystania z toalet.
 6. Instruktorzy zajęć wyposażeni są w przyłbice ochronne.
 7. Z wyjątkiem zajęć wokalnych wszyscy uczestnicy przebywają na zajęciach w maseczkach.
 8. Zabrania się używania mikrofonów podczas zajęć wokalnych.
 9. Zajęcia odbywają się w salach, w których możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (1 – 2 m)
 10. Po każdych zajęciach instruktor/pracownik Kobierzyckiego Ośrodka Kultury odprowadza uczestnika na portiernię lub do holu, gdzie odbiera go opiekun.
 11. Między zajęciami zachowany jest odstęp czasowy – 15 minut. Następuje wówczas wietrzenie sali i dezynfekcja przedmiotów oraz instrumentów, których używał uczestnik.